«پالیز» بانک کشاورزی محصول برتر نمایشگاه تراکنش ایران شد

«پالیز» بانک کشاورزی محصول برتر نمایشگاه تراکنش ایران شد

در نهمین نمایشگاه تراکنش ایران، پلتفرم مدیریت زنجیره تأمین بانک کشاورزی (پالیز) بر اساس رأی هیأت داوران، به عنوان یکی از «محصولات برتر» انتخاب و معرفی شد.

به گزارش ایرنا، این پلتفرم با حمایت بانک کشاورزی به عنوان رکن ضامن، اعتبار معاملات را به نحو قابل توجهی افزایش داده و ضمن بهینه سازی فرآیندها، در تقویت ارتباط تأمین کنندگان و مشتریان نقش موثری ایفا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، پالیز با هدف تنظیم بازار، افزایش هماهنگی بین اعضای زنجیره و بهبود برنامه‌ریزی تولید طراحی شده و در دسترس فعالان بخش کشاورزی قرار می گیرد.

با راه اندازی این پلتفرم، کیفیت محصولات، روش توزیع و هماهنگی بین اعضای زنجیره ها افزایش یافته و قیمت گذاری ها نیز به صورت متعادل تری انجام خواهد شد.

بهره برداری از پالیز که بیش از صد زنجیره تخصصی کشاورزی را در بر می گیرد، سودآوری بالاتری را برای تمام اعضای زنجیره به دنبال خواهد داشت.

قالب دلخواه شما